CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG THỂ TÍCH

Thể tích lô hàng chuyển phát chiếm chỗ trên máy bay luôn có chi phí lớn hơn so với trọng lượng thực tế của lô hàng. Vì vậy trọng lượng thể tích ra đời nhằm tính toán trọng lượng thể tích cho mỗi lô hàng, đưa ra so sánh với trọng lượng thực tế của nó để xác định được chính xác chi phí vận chuyển của bạn.

 


Để dễ dàng hơn quý khách có thể sử dụng công cụ dưới đây của chúng tôi để tính toán xác định trọng lượng thể tích của lô hàng khi chuyển phát tại Global Express Việt Nam

FORM TÍNH TRỌNG LƯỢNG THỂ TÍCH

Loại hàng
 
 
Đơn vị đo