Phát hẹn giờ

VẬN TẢI QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH COVID 19

VẬN TẢI QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH COVID 19

Trong lịch sử của ngành hàng không chưa bao giờ xảy ra tình trạng máy bay chở khách lại chuyển thành khoang chở hàng hóa. Đại dịch covid 19 đã gây ra thảm họa