VĂN HÓA GLOBALEXPRESS

Văn Hóa Tại Globalexpress Việt Nam

Chúng tôi hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi không chỉ là nhờ vào các sản phẩm của công ty, mà còn nhờ vào sự đóng góp của những con người trong công ty - đó là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi.

Global Express VietNam luôn cố gắng tạo ra văn hóa của công ty để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp. Nói cách khác, Công ty không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn làm việc của mỗi nhân viên trong công ty.


Giá trị cốt lõi

  • + Chúng tôi cam kết đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng lòng tin.
  • + Chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu
  • + Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và môi trường chúng ta đang sống
  • + Phát biểu một cách trung thực và vô tư
  • + Cân đối giữa những thành quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn
  • + Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân biệt đối xử
  • + Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công