HƯỚNG DẪN TẠO VẬN ĐƠN ONLINE

  Cut 
  Copy 
  Paste 
  Paste as HTML 
  Modify cell properties 
  Modify table properties 
  Modify image 

Qúy khách hàng vui lòng đăng nhập theo tên và mật khẩu đã được chúng tôi cung cấp, làm theo hướng dẫn để tạo mã đơn hàng gửi đi quốc tế. Qúy khách sẽ quản lý được tất cả mã bill gửi của mình chỉ cần một thao tác đơn giản. Toàn bộ lịch trình giao nhận, vận chuyển từ điểm pickup đến địa chỉ người nhận trên trang Web: globalexpress.com.vn