CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM

Liên hệ


GLOBAL EXPRESS VIET NAM .,JSC

Địa chỉ:
Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại:  04 3267 6869 / 0902 191 789

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.